Bestyrelsen informerer

Nedenunder finder du referater fra bestyrelsesmøder, medlemsmøder, generalforsamlinger samt klubbens regnskaber.