Ryttermærker

 

Hvad er DRF ryttermærker:

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse, som rideklubber kan udbyde til ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau. Det overordnede formål med ryttermærkerne er således at sikre, at alle elever i elevskoler under Dansk Ride Forbund erhverver sig den nødvendige teoretiske viden og praktiske erfaring, der gør dem i stand til:

 

 • at omgå heste og dyrke ridesport på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
 • at omgå, tage vare på og ride heste i henhold til Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport.
 • selvstændigt at omgå, tage vare på samt ride heste under hensyn til hesten naturlige behov.

Ryttermærke 1

Nybegynder/Begynder

Ryttermærke 1 henvender sig til eleven, der for første gang skal stifte bekendtskab med ridning og heste. På dette niveau fokuserer undervisningen på grundlæggende sikkerhed, herunder elevens udstyr og egne begrænsninger samt sikker omgang med hesten (strigling, ophold på staldgang). Derudover introduceres eleven til grundlæggende viden om hestes biologi (instinkter og sanser). I ridningen er der fokus på op- og afsidning, skridt, trav og lette voltefigurer.

Målet er, at eleven opnår en basal viden og færdigheder, der gør eleven i stand til at:

 • omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden og på ridebanen
 • have forståelse for stalden som hestens hjem
 • kunne strigle en opbundet hest
 • forstå betydningen af hestens flok- og flugtinstinkt samt syn og hørelse
 • kunne ride hesten i skridt og trav gennem simple voltefigurer

Materiale

Link til Læringsvideoer

Ryttermærke 2

Begynder/Mellem

Dette niveau henvender sig til eleven, der har fået første introduktion til heste og ridning gennem læringsmålene i Ryttermærke 1, og som efterfølgende har bestået ryttermærkeprøve 1.

Målet er at bygge videre på de færdigheder og den viden, eleven har tilegnet sig i Ryttermærke 1, der gør eleven i stand til at:

 • forstå formålet med etiske regler i forbindelse med omgang med heste
 • klargøre en hest til ridning
 • have kendskab til hestens signalement
 • have kendskab til hestens naturlige adfærd og dennes betydning for brug af tamhesten
 • i ridning kende og anvende de forskellige hjælpere (naturlige og kunstige) samt kunne ride i alle tre gangarter

Materiale

Link til Læringsvideoer

Ryttermærke 3

Mellem/Øvet

Dette niveau henvender sig til eleven, der har bestået Ryttermærke 1 og 2. Eleven har nu basisviden omkring op- og afsadling, hestens udstyr, røgt og pleje, hestens adfærd og kan de basale ting i ridningen.

Målet er at bygge videre på de færdigheder og den viden, eleven har tilegnet sig i Ryttermærke 1 og 2. Efter endt modul vil eleven være i stand til at:

 • kende og efterfølge regler og sikkerhedsmæssige aspekter ved ridning i trafikken og i naturen.
 • kende og anvende de forskellige indlæringsprincipper for heste.
 • kontrollere, tilpasse og vedligeholde hestens udstyr samt have kendskab til forskellige typer af udstyr.
 • foretage et dagligt sundhedseftersyn af hesten og kende til de mest almindelige sygdomme, samt vide hvornår man skal bede om hjælp.
 • vide, hvem der har ansvar for hestens trivsel og velfærd samt etik i forhold til afstraffelse og mishandling.
 • kunne ride de fleste voltefigurer i alle gangarter samt have opnået så meget kontrol over egen krop, at eleven kan kombinere og udnytte de forskellige hjælpere korrekt.

Materiale

Link til Læringsvideoer

 

Online Prøve

Hver af vores ryttermærke-forløb afsluttets med den tilhørende ryttermærkeprøve.  Ryttermærkeprøverne tages online via DRF Go! og kan tages på smartphone, tablet og computer. Før at man kan tage prøven, skal man have oprettet en gratis DRF Go!-profil

For at tage en ryttermærkeprøve skal man indstilles af GEK. Vi kommer løbende til at lægge events ud i vores klubmodul, som man skal deltage i for at blive indstillet til prøve. Prøverne kan tages så snart man er indstillet og er ikke tidsbegrænset.

HUSK! at skrive jeres drf-nummer i kommentar-feltet, ellers kan vi ikke indstille jer!

Det er kun muligt for klubber at indstille elever til prøverne. Man kan ikke som privatperson tilgå prøverne uden at være indstillet af en klub.

 

 

DRF Go! profil

For at lave en DRF Go! profil kan i følge dette Link. Når profilen er oprettet skal i tjekke at GEK er valgt som foretrukken klub.

På billedet herunder ses hvordan Go!-profilen skal se ud under ”Mine Klubber” når profilen skal være klar til at tage en ryttermærkeprøve. Gentofte Rideklub skal vælges i feltet ”Vælg foretrukne klub ved tilmelding – se gul markering på billedet herunder. Det er IKKE nok blot at have rideklubben under ”Mine Klubber”.