Kommissorium til udvalg

Funktionsbeskrivelser:
Gentofte Rideklub har 5 udvalg. Hvert udvalg er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem, som fungerer som bindeled mellem udvalg og bestyrelse.

Til hvert udvalg er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse jvf. § 8 i vedtægter for Gentofte Rideklub, der vil blive revideret af bestyrelsen når der er behov for det. Læs funktionsbeskrivelsen (kommissorium) for de forskellige udvalg nedenunder.

Bredde- og aktivitetsudvalg

Bredde- og aktivitetsudvalgets formål er at skabe en aktiv og stærk rideklub gennem engagement fra elever, undervisere og forældre/pårørende.

Medlemmer i udvalget pt: Christian Olrik, Mille Løhr, Marianne Bateson, Lene Brandsholm Erensø, Liff Bøjgaard, Katrine Byskov

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig på; co@colrik.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Stævne- og sponsorudvalg

Stævneudvalgets formål er at afholde stævner på GEK – distrikts- og klubmesterskaber i spring og dressur.

Medlemmer der arbejder med stævner: Gitte Nygaard, Cecilie Pramming, Filippa Kjær, Ditte Namer og Sanne Emilie Molin.

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; oliverbronygaard@yahoo.dk 

Her kan du læse mere om udvalget

Talentudvalg

Talentudvalget vil bistå eksterne undervisere med at dyrke talentet i GEK og få det ud i “verden”.

Medlemmer der arbejder med talent: Cecilie Pramming, Neel Dichow, Maja Spøhr, Katrine Byskov & Louise Estrup

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; cecilie@pramming.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Juniorråd

Juniorrådets formål er at fokusere på kommunikation og adfærd blandt de unge på GEK (både rideskole- og pensionærdel) og agere talerør mellem bestyrelse og de unge.

Medlemmer i udvalget pt: Gitte Nygaard, Smilla Nygaard, Ingrid Pramming,  Elisabeth Heine, Caroline Heine, Noa Delouya og Sofia Hansen Longato. 

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; oliverbronygaard@yahoo.dk 

Her kan du læse mere om udvalget

Vedligeholdsudvalg

Vedligeholdsudvalgets formål er dels at fokusere på “forskønnelse” af GEK’s arealer – både inde og ude. Derudover ligger vedligehold af bygninger, udstyr og faciliteter også i dette udvalg, ligesom ansøgninger til fonde, klubrumspuljer og legater er ombefattet udvalget.

Medlemmer i udvalget pt: AC Tømmerbakken,  Louise Just Nagler, Ebba Troels-Smith og Cecilie Hansen.

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig på; a.timberhill@gmail.com

Her kan du læse mere om udvalget