Kommissorium til udvalg

Funktionsbeskrivelser:
Gentofte Rideklub har  6 udvalg. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem repræsenteret, som fungerer som bindeled mellem udvalg og bestyrelse.

Til hvert udvalg er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse jvf. § 8 i vedtægter for Gentofte Rideklub, der vil blive revideret af bestyrelsen når der er behov for det. Læs funktionsbeskrivelsen (kommissorium) for de forskellige udvalg nedenunder.

Bredde- og aktivitetsudvalg

Bredde- og aktivitetsudvalgets formål er at skabe en aktiv og stærk rideklub gennem engagement fra elever, undervisere og forældre/pårørende.

Medlemmer i udvalget pt: Mille Løhr, Mille (Emilie Staun), Louise S. Kjærgaard, Katrine Byskov

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig på; mille@lohr.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Stævne- og sponsorudvalg

Stævneudvalgets formål er at afholde stævner på GEK – distrikts- og klubmesterskaber i spring og dressur.

Medlemmer der arbejder med stævner: Gitte Nygaard, Neel Dichow, Marie Becker, Matilde Nielsen, Cecilie Pramming

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; oliverbronygaard@yahoo.dk 

Her kan du læse mere om udvalget

Talentudvalg

Talentudvalget vil bistå eksterne undervisere med at dyrke talentet i GEK og få det ud i “verden”.

Medlemmer der arbejder med talent: Gitte Nygaard, Neel Dichow, Maja Spøhr, Katrine Byskov & Louise Estrup

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; oliverbronygaard@yahoo.dk 

Her kan du læse mere om udvalget

Juniorråd

Juniorrådets formål er at fokusere på kommunikation og adfærd blandt de unge på GEK (både rideskole- og pensionærdel) og agere talerør mellem bestyrelse og de unge.

Medlemmer i udvalget pt: Marie Becker, Sofia Dichow, Smilla Nygaard, Maya Ceder, Emilie Staun

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig; marie@wenske.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Vedligeholdsudvalg

Vedligeholdsudvalgets formål er dels at fokusere på “forskønnelse” af GEK’s arealer – både inde og ude. Derudover ligger vedligehold af bygninger, udstyr og faciliteter også i dette udvalg, ligesom ansøgninger til fonde, klubrumspuljer og legater er ombefattet udvalget.

Medlemmer i udvalget pt: Liff Bøjgaard, Louise Just Nagler, Ebba Troels-Smith, Cecilie Hansen, Michelle Lange & AC Tømmerbakken.

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig på;  liffb@yahoo.co.uk

Her kan du læse mere om udvalget

Trivselsudvalg

Trivselsudvalgets formål er at fokusere på “de unge pensionærer” på GEK. For at sikre at der er klare regler for hvordan man omgås og håndterer evt. konflikter er udvalgets mål at udarbejde en anti-mobbepolitik sammen med juniormedlemmerne. Samt lave et enkelt regelsæt, der skal være synligt i stalden.

Medlemmer i udvalget pt: Julie Raun Christensen, Matilde Nielsen, Peter Hæstrup og Ditte Namer.

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til ansvarlig;  Julieraun@live.dk

Her kan du læse mere om udvalget