Kommissorium til udvalg

Funktionsbeskrivelser:
Gentofte Rideklub har  5 udvalg. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem repræsenteret, som fungerer som bindeled mellem udvalg og bestyrelse.

Til hvert udvalg er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse jvf. § 8 i vedtægter for Gentofte Rideklub, der vil blive revideret af bestyrelsen når der er behov for det. Læs funktionsbeskrivelsen (kommissorium) for de forskellige udvalg nedenunder.

Bredde- og aktivitetsudvalg

Bredde- og aktivitetsudvalgets formål er at skabe en aktiv og stærk rideklub gennem engagement fra elever, undervisere og forældre/pårørende.

Medlemmer i udvalget pt: Mille Løhr, Uma Coffey, Mille, Ann-Cristin Tømmerbakken

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til formanden på; mille@lohr.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Sponsorudvalg

Sponsorudvalgets formål er at skaffe sponsorer til GEK således at vi kan vedligeholde og fornye klubbens faciliteter  – både heste og bygninger – samt skaffe præmier til stævne og klubmesterskaber.

Medlemmer i udvalget pt: Gitte Nygaard, Uma Coffey, Marie Becker

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til formanden på; oliverbronygaard@yahoo.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Stævne- og talentudvalg

Stævne- og talentudvalgets formål er at afholde stævner på GEK – distrikts- og klubmesterskaber i spring og dressur. Talentudvalget vil bistå eksterne undervisere med at dyrke talentet i GEK og få det ud i “verden”.

Medlemmer i udvalget pt: Gitte Nygaard, Filippa, Mathilde, Julie, Marie Becker

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til formanden på; oliverbronygaard@yahoo.dk 

Her kan du læse mere om udvalget

Juniorråd

Juniorrådets formål er at fokusere på kommunikation og adfærd blandt de unge på GEK og agere talerør mellem bestyrelse og unge.

Medlemmer i udvalget pt: Marie Becker, Sofia, Smilla Nygaard, Emma Bateson, Maya Ceder, Josephine

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til formanden på; marie@wenske.dk

Her kan du læse mere om udvalget

Forskønnelsesudvalg

Forskønnelsesudvalgets formål er at fokusere på “forskønnelse” af GEK’s arealer – inde som ude.

Medlemmer i udvalget pt: Helle B.Krogsgaard, Louise Just Nagler, Liff Bøjgaard, Ebba Troels-Smith.

Har du ideer eller spm. til udvalget så send en mail til formanden på; Hellekrogsgaard@outlook.com

Her kan du læse mere om udvalget