Ridehusregler

Vi har en del regler på GEK – også i forhold til vores ridehuse, og det er vigtigt at alle pensionærer/partsryttere lærer dem at kende. De er også en del af vores generelle regler på GEK
 • Hver enkelt rytter skal sikre sig, at der er fri bane, før der rides/trækkes ind i ridehuset. Gør tydeligt opmærksom på, at du kommer ind i ridehuset. Råb “Jeg åbner” og “jeg kommer ind“, så ingen er i tvivl om du kommer.
 • Sørg for at lukke døren med det samme og hils naturligvis på øvrige ryttere.
 • Det er til mindst mulig gene for de øvrige ryttere, hvis der siddes op i rotunden.
 • Der skridtes venstre rundt på hovslaget. Er der få ryttere i hallen, kan man skridte på fri volte såfremt det ikke er til gene for andre. 
 • Gør opmærksom på at du står på hovslaget når du tager dækken af/på, jakke af/på, henter/lægger pisk osv.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Hold afstand til den foran ridende. Undlad høje tungeslag. Hvis der rides med pisk, skal denne bæres, så den ikke generer andre.
 • Afstraffelse af hesten må under ingen omstændigheder finde sted. Se Dansk Rideforbunds reglement om etisk omgang med heste DRF etiske regler og Fællesbestemmelserne.
 • Parade, tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger indøves inden for hovslaget.
 • Det er obligatorisk at bære ridehjelm såvel på GEK, som når du rider en tur uden for GEK.
 • Alle ryttere under 12 år skal ride med ridevest.
 • Se dig for og vis hensyn i enhver henseende over for ryttere, der er begyndere og ryttere, der rider på ungheste.
 • Det er ikke tilladt at ride på staldgangene.
 • Det er ikke tilladt at ryge på GEK hverken indenfor eller udenfor.
 • Fjern altid klatter efter dig selv, hvis du ikke er så heldig at en gør det for dig.
 • Du må gerne gøre andre opmærksom på, at deres hest har klattet. Ikke alle lægger mærke til det.
 • Hvis der er instruktører til stede i ridehuset, så følg deres anvisninger.
 • Race og ukontrolleret ridning hører ikke til på GEK.
 • Hvis du skal øve noget bestemt, som hurtige vendinger, spring-changementer, dressur-bom-træning, skal du vælge tidspunkter, hvor du er alene i ridehuset – og stoppe hvis der kommer andre ind.

Det Store Ridehus

Det er tilladt at
 • longere heste – du skal vælge tidspunkter, hvor du er alene i ridehuset – og stoppe hvis der kommer andre ind

Det er IKKE tilladt at

 • opstille spring uden for nærmere fastsatte tider
 • have løse heste.

Det Lille Ridehus

 • Det lille ridehus er forbeholdt rideskoleundervisning om eftermiddagen/aftenen og til handicapundervisning.
 • Det er tilladt at have løs hest i det lille ridehus under opsyn i et kvarter pr. dag.
 • Det er tilladt at longere.
 • Ridehuset må gerne benyttes til springning. Efter endt springning, sættes springmaterialet på plads bagved porten. Det skal være muligt næste morgen at køre ind med harven.
 • Tider til det lille ridehus kan bookes via foldappen 

Springning

Det store ridehus
Det er kun tilladt at sætte spring op på nærmere aftalte tidspunkter
Onsdag – Springundervisning ved Lars ca. fra kl. 14:00-18:30 Spring sættes op ca. kl. 13:30
(i sommersæsonen flyttes det udendørs og rideskolen benytter det store ridehus)

Lørdag Fra kl. 15:00-18:00 i det store ridehus, (sommersæsonen flyttes det udendørs) såfremt det er offentliggjort fredag aften på facebooksiden (Pensionær på GEK). Fredag eftermiddag skriver man ud på GEK’s interne facebookside for pensionærer og forhører sig omkring hvor mange der ønsker at springe. Der laves efterfølgende en tidsplan, som offentliggøres på omtalte side senest fredag aften. Når der er springning, er ridehuset lukket for øvrig ridning og vi henviser til udebanen eller det lille ridehus.

HUSK: Der skal altid være en voksen til stede, stående på jorden når man springer.
Søndag – fra 14.00-17.00 er det muligt at sætte en A-bane op på udendørsbanen. Dette annonceres på facebooksiden (Pensionær på GEK) senest lørdag aften.