Foldordning

Rundt om GEK’s bygninger har vi 5 jordfolde og 3 sandfolde, som vores heste og ponyer kan benytte.

Vi har en foldordning, hvor personalet sørger for, at hestene og ponyerne kommer på fold hver dag indtil kl. 17.00 i små passende grupper. Vi prøver at udnytte vores folde optimalt og sørger for at alle heste får foldtid. 

Booking af foldtider åbner kl. 08.30 om morgenen dagen inden alle dage. Dvs. at booking af fold til en fredag åbner torsdag morgen kl. 08.30

 

Hverdage

Der kan bookes foldtider mellem kl. ca. 15-21.45 (timerne varierer efter om det er regn-, frost eller godt vejr). De store folde er havefolden og den store fold.

Står man på Storfold (min. 2 heste) som en del af den faste foldordning henstiller vi til at man booker på de øvrige folde e. kl. 17 – så dem der står på de mindre folde i løbet af dagen også bliver tilgodeset. Dog skal den bookes til 2 eller flere heste ad gangen.

De små folde er ridebanefoldene, den lille havefold samt luftefoldene ud mod Maltegårdsvej.

Weekend

Man booker foldtider i 2-timers intervaller både lørdag og søndag – derudover kan der spontant bookes ?-tider på alle folde hvis de er ledige. I det omfang det er muligt for en hest at gå på fold sammen med andre, er der fælles interesse i, at hestene lukkes på fold med sin/-e faste foldmakker/-e. Hermed sikrer vi, at så mange heste som muligt kan komme ud i weekenden og reducerer skader som følge af hierarkimarkeringer med ”nye” venner.

Sygefolden

Sygefolden bookes i 2 timers intervaller på lig linje som andre folde, men syge heste har fortrinsret. Hvis det ikke er muligt at booke en ledig tid til en syg hest kan man overtage tid fra en af dem med en rask hest indtil 4 timer før. 

Ridebanefoldene (sandbund)

I weekenden benytter rideskolen ridebanefoldene indtil et fast tidspunkt – dette er det taget højde for i kalenderen.

Parkfolden (“sommerfold”)

På hverdage mellem 8-14 skal der minimum være 4 heste på en fold ad gangen. På hverdage mellem 14-20 skal der minimum være 2 heste på en fold ad gangen.

I weekender er alle foldtider på 2 timer, og der skal minimum være 2 heste på folden ad gangen.

Uanset tidspunkt må der maksimalt være 10 heste på en fold ad gangen. Men skal der være mere end det ovenfor anførte minimumsantal (4 henholdsvis 2), sker det efter aftale med alle ejere/ansvarlige, og fordi hestene er vant til at gå sammen. Man kan ikke bare sætte en ekstra hest på folden. Det er tilladt at sige nej til flere heste på folden, hvis 2 heste er booket på en 2-timers foldtid.

Parkfoldene i Bernstorffs parken kan benyttes fra maj – okt. i tidsrummet 08.00-20.00.

Vinterfold/helårsfolden

Vinterfolden kan bookes 2 timer ad gangen på alle dage. Der må som udgangspunkt kun være 2 heste på folden samtidigt uanset aftaler. Folden er nu beklædt med foldmåtter, så vi holder mudderet borte.

Foldregler i Bernstorffsparken:

Hvis man har sin hest på Parkfold, må man ikke booke foldtid hjemme. Dog kan man bruge en fold, hvis en hest ikke kommer ud 15 min. efter foldtidens begyndelse.

Alle heste skal have grime på på alle folde. Man efterlader ALDRIG 1 hest alene på parkfoldene.

Er en eller flere heste ikke afhentet, lukker man ikke sin hest ind på folden – man venter. Er en ejer/ansvarlig mere end 10-15 min. forsinket, skal det meddeles til Katrine eller Lukasz.

I parken og på vejene skal alle heste trækkes én ad gangen, man må ikke gå med to heste/ponyer. Når heste skal trækkes på fold, foregår det via den anlagte sti langs med græsbanen og direkte hen til indgangen til folden.

Al færdsel foregår ALTID i skridt og i god ro og orden, og der skal benyttes hingstekæde.

Det er ikke tilladt at græsse rundt om foldene eller på den store hundemark bagved tribunen/banerne.

Der må IKKE efterlades skrald, trøjer, grimeskafter og lignende.

Det er meget vigtigt, at reglerne overholdes, hvis vi fortsat skal have mulighed for at benytte græsfoldene i Bernstorffs Parken. Selvom der er investeret i indhegnede folde, er det ikke ensbetydende med, at vi har det for altid – det kommer an på vores opførsel. Der sanktioneres med karantæne fra foldene, hvis reglerne ikke overholdes.

Lille Ridehus:

  • Det lille ridehus på GEK kan bruges til at longere din hest/pony, lave bom træning, spring eller hvad du har behov for.
    I foldappen, samt i bookingen længere oppe på siden kan du derfor vælge at booke tider i det lille ridehus.
    Husk at være præcis med både at komme og gå da du kun har 30 minutter til rådighed.
  • Planlæg hvad du skal således at du får ryddet op efter dig selv, og efterlader ridehuset klar til næste bruger.
  • Det lille ridehus kan kun bookes i de timer hvor rideskolen ikke benytter sig af det. Kig i foldappen for at se hvilke tider det er henover ugen.