Foldordning

Rundt om GEK’s bygninger har vi jordfolde og 2 sandfolde, som vores heste og ponyer kan benytte.

Vi har en foldordning, hvor personalet sørger for, at hestene og ponyerne kommer på fold hver dag i 1,5 time indtil kl. 15.00 i små passende grupper. 

Vi skal selvfølgelig udnytte vores folde optimalt og sørge for at så mange heste som muligt får foldtid. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden, så alle heste og ponyer har en chance for at komme ud og få luft og more sig.

Heste og ponyer på foldordning

Hverdage
Heste på foldordning må ikke være på havefolden og den store fold mellem kl. 15 og 19 i hverdagene.  Det skyldes, at havefolden og den store fold i dette tidsrum er forbeholdt heste, der ikke er på foldordning. Der kan dog tages en ? tider på ledige foldtider.

Efter kl. 19 kan bookes 1 time – dog med forbehold for at heste, der ikke er på foldordning, skal prioriteres. De små folde kan bookes af alle.

Weekend
Hver hest kan komme på fold én time lørdag henholdsvis søndag – og der kan tages ?-tider på havefolden og den store fold. De små folde kan også bookes.
I det omfang det er muligt for en hest at gå på fold sammen med andre, er der fælles interesse i, at hestene lukkes på fold i hold – og gerne med det hold, de går sammen med i hverdagene. Hermed sikrer vi, at så mange heste som muligt kan komme ud i weekenden og reducerer skader som følge af hierarkimarkeringer med ”nye” venner.

Heste og ponyer, der ikke er på foldordning

Heste, der ikke er på foldordning, har ret til to tider i hverdagene og én tid i weekenden, hvor vores åbningstider er kortere. Alle folde kan bookes dagen før i 1 times – intervaller. Der må bookes én tid på en stor fold og én tid på en lille fold. De store folde er havefolden og den store fold. Og de små folde er ridebanefoldene , den lille havefold samt luftefoldene ud mod Maltegårdsvej.

 

Luftefoldene (ud mod Maltegårdsvej)
Luftefoldene kan bookes af alle 1 time om dagen.

Sygefolden
Sygefolden kan bookes 2 timer af alle, men syge heste har selvfølgelig fortrinsret. Hvis en hest er syg, kan man tage en rask hest ind og sætte den syge hest på folden i stedet for.

Ridebanefoldene (sandbund)
Må bookes 1 time om dagen af dem, som ikke er på foldordning og 1 time i weekenden af alle. Men kun når rideskolen ikke rider på ridebanen – dvs. frem til kl. 14.00 i hverdagene, og efter kl. 14.00 i weekenderne.

Lille havefold
Må bookes 1 time i hverdagene af dem, som ikke er på foldordning og 1 time i weekenden af alle.

Parkfolden

På hverdage mellem 8-14 skal der minimum være 4 heste på en fold ad gangen. På hverdage mellem 14-16, 16-18 og 18-20 skal der minimum være 2 heste på en fold ad gangen.

I weekender er alle foldtider på 2 timer, og der skal minimum være 2 heste på folden ad gangen.

Uanset tidspunkt må der maksimalt være 10 heste på en fold ad gangen. Men skal der være mere end det ovenfor anførte minimumsantal (4 henholdsvis 2), sker det efter aftale med alle ejere/ansvarlige, og fordi hestene er vant til at gå sammen. Man kan ikke bare sætte en ekstra hest på folden. Det er tilladt at sige nej til flere heste på folden, hvis 2 heste er booket på en 2-timers foldtid.

Parkfoldene i Bernstorffs parken kan benyttes fra april – okt. i tidsrummet 08.00-20.00.

Vinterfold
Vinterfolden kan bookes 2 timer ad gangen på alle dage. Der må som udgangspunkt kun være 2 heste på folden samtidigt uanset aftaler. Folden er nu beklædt med foldmåtter, så vi holder mudderet borte.

 

Foldregler i Bernstorffsparken:

Hvis man har sin hest på parkfold, må man ikke booke foldtid hjemme. Dog kan man bruge en fold, hvis en hest ikke kommer ud 15 min. efter foldtidens begyndelse.

Alle heste skal have grime på på alle folde. Man efterlader ALDRIG 1 hest alene på parkfoldene.

Er en eller flere heste ikke afhentet, lukker man ikke sin hest ind på folden – man venter. Er en ejer/ansvarlig mere end 10-15 min. forsinket, skal det meddeles til Michael eller Lukaz.

I parken og på vejene skal alle heste trækkes én ad gangen, man må ikke gå med to heste/ponyer. Når heste skal trækkes på fold, foregår det via den anlagte sti langs med græsbanen og direkte hen til indgangen til folden.

Al færdsel foregår ALTID i skridt og i god ro og orden, og der skal benyttes hingstekæde.

Det er ikke tilladt at græsse rundt om foldene eller på den store hundemark bagved tribunen/banerne.

Der må IKKE efterlades skrald, trøjer, grimeskafter og lignende.

Det er meget vigtigt, at reglerne overholdes, hvis vi fortsat skal have mulighed for at benytte græsfoldene i Bernstorffs Parken. Selvom der er investeret i indhegnede folde, er det ikke ensbetydende med, at vi har det for altid – det kommer an på vores opførsel. Der sanktioneres med karantæne fra foldene, hvis reglerne ikke overholdes.

Lille Ridehus:

Det lille ridehus på GEK kan bruges til at longere din hest/pony, lave bom træning, spring eller hvad du har behov for.

  • I foldappen, samt i bookingen længere oppe på siden kan du derfor vælge at booke tider i det lille ridehus.
  • Husk at være præcis med både at komme og gå da du kun har 30 minutter til rådighed.
  • Planlæg hvad du skal således at du får ryddet op efter dig selv, og efterlader ridehuset klar til næste bruger.
  • Det lille ridehus kan kun bookes da rideskolen ikke har timer/eller andre aktiviteter. Kig i foldappen for at se hvilke tider det er henover ugen.