Som allerede gennemgået på generalforsamlingen d. 2. maj d.å. er der arbejdet med et forslag til renovering, begrønning og omdisponering af gårdspladsen mod Maltegårdsvej. Som også oplyst er der behov for, at fugtsikre det store ridehus, samt omlægge nogle ledninger under gårdspladsen.

 GEKs bestyrelse ønsker nu i samarbejde med Fonden, der ejer alle bygninger på GEK, at realisere disse projekter, så vi får et virkelig smukt ankomstområde, samtidig med at der i) drænes langs ridehuset (hvilket er en forudsætning for at fugtskader i væggene efterfølgende kan udbedres), og ii) forberedes afløbsledninger til fremtidige krav om spareret kloakering, og iii) etableres nødvendig ny vandledning. Tegninger af den fremtidige gårdsplads  LT 711 U 02.01.pdf  og  LT 711 U 01.01 (3).pdf

 GEKs betaling til projektets gennemførelse forventes at udgøre ca. 700.000 kr., som allerede er indkalkuleret i foreningens budget, mens den langt overvejende del af udgiften finansieres af Fonden.

 Projektet er udbudt, og vi forventer at modtaget tilbud fra entreprenørerne, samt at forhandle en aftale med mulighed for igangsætning af arbejdet primo juli 2024 eller så hurtigt som muligt herefter.

 Bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens bemyndigelse til at indgå de relevante aftaler og eksekvere projektet, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 19 i GEKs loge, hvor bestyrelsen vil gennemgå projektet (projekterne) og bede om tilslutning til følgende:

 ”GEK’s bestyrelse bemyndiges til at gennemføre det fremlagte projekt vedrørende renovering af GEKs gårdsplads, omfangsdræn for det store ridehus samt afløbsledninger, med sådanne ændringer, som med rimelighed kan forventes i et renoveringsarbejde som det foreliggende”.

Af hensyn til planlægningen vil vi påskønne, at I tilmelder jer til dagleder@gek.dk

Bedste hilsner
GEKs bestyrelse