Covid-19 er stadig blandt os og det er vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger. Som forening i Gentofte Kommune er det os magtpåliggende at følge kommunens råd til foreninger. Her er således en vigtig opfordring modtaget fra Gentofte Kommunes Fritidschef, Stig Eiberg.

Skærpelse omkring forældres tilstedeværelse i haller for at reducerer risikoen for coronasmitte

Kære foreninger.

Jeg møder i det daglige mange foreninger, som gør et godt arbejde ift. at reducere risikoen for coronasmitte, og til det er der kun at sige: Godt arbejde, bliv ved med det.

Det er en vanskelig tid, og vi må ofte springe fra tue til tue for ikke at falde i. Ved anvendelse af sund fornuft, kan vi nå langt. Så, når jeg skriver følgende, er det en form for hjælp til selvhjælp.

Jeg tror, vi alle er interesseret i, at idrætten ikke bliver udsat for nedlukning igen.

I skrivende stund (21.9.2020) er smittetallet i Gentofte steget til 94 pr. 100.000, hvilket betyder at vi er i den røde zone.

Vi er derfor nødt til at skærpe tonen en smule.

Når der er stævner eller lignende, ser vi for mange mennesker, der ikke kan finde ud af, hvordan man skal opføre sig. I flæng kan nævnes

–        Ingen eller lille respekt for afstandskravet på en meter

–        For lidt respekt for hygiejneforhold (det med håndvask og afspritning)

–        Man overholder ikke kravet om maksimalt 50 personer på samme sted

–        Ikke-symptomfrie deltager i idræt alligevel

–        Som tilskuer til kampe med entré står man op, går rundt og har samtaler (man skal sidde ned)

–        Toiletter afsprittes ikke efter brug

–        Forældre overholder ikke reglen med at aflevere børnene uden for faciliteten

Derfor vil der frem til 4. oktober gælde følgende:

  1. For alle idrætsgrene gælder at forældre/ledsagere ikke må være i hallerne/banerne til hverken træning, kampe eller stævner. Dette er meldt ud tidligere, men jeg vil bede jer om at videreformidle til jeres forældre, så ingen er i tvivl.
  2. Til kampe med entré må der makismalt være 500 personer (spillere, trænere og dommere er inklusive). Alle tilskuere skal sidde ned med en afstand på minimum en meter. På faste tilskuertribuner skal hvert 2. sæde være tomt. Hvis ikke det er muligt at holde minimumsafstanden, reduceres antallet af tilskuere derefter.
  3. Ved afvikling af kampe og stævner, hvor udøvere og betalende tilskuere skal anvende toiletfaciliteterne i idrætsanlæggene, skal de arrangerende klubber sørge for en person kontinuert er til stede ved toiletterne som ansvarlig for at toiletbrugerne spritter af efter brug eller selv spritter af. Personen bør bære visir eller mundbind. Det er specielt vigtigt hvis der i Gentofte Sportspark er samtidig afvikling af stævner i Gentofte Hallen og på Opvisningsbanen eller andre nærtliggende baner.

Jeg ved, at det kan lyde voldsomt, at forældre ikke må gå med deres børn, men både i børnehaver og skoler praktiseres dette, og det har faktisk givet en bedre start på dagen i både børnehaver og skoler.

Med sportslige hilsner

Stig

Stig Eiberg

Fritidschef

Afdelingens e-mail: Fritid@gentofte.dk
Sikker mail: Gentofte@gentofte.dk

Gentofte Rådhus│ Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid │Strategisk Udvikling og Support
Bernstorffsvej 161 │2920 Charlottenlund
Tlf: 39 98 50 16