Gentofte Rideklub - Maltegaardsvej 20 - 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 17 02 - Mail: rideskole@gek.dk

 REGLEMENT FOR RIDNING I RIDEHUSENE
 
 • Hver enkelt rytter skal sikre sig, at der er fri bane, før der rides/trækkes ind i ridehuset. Gør tydeligt opmærksom på, at du kommer ind i ridehuset. Råb "Jeg åbner" og "jeg kommer ind", så ingen er i tvivl om du kommer.
 • Sørg for at lukke døren med det samme og hils naturligvis på øvrige ryttere.
 • Det er til mindst mulig gene for de øvrige ryttere, hvis der siddes op i rotunden
 • Der skridtes så vidt muligt på samme volte, som de øvrige ryttere rider på, inden for hovslaget.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Hold afstand til den foran ridende. Undlad høje tungeslag. Hvis der rides med pisk, skal denne bæres, så den ikke generer andre. 
 • Afstraffelse af hesten må under ingen omstændigheder finde sted. Se Dansk Rideforbunds reglement om etisk omgang med heste og Fællesbestemmelserne.
 • Parade, tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger indøves inden for hovslaget.
 • Det er obligatorisk at bære ridehjelm såvel på GEK, som når du rider en tur uden for GEK.
 • Se dig for og vis hensyn i enhver henseende over for ryttere, der er begyndere og ryttere, der rider på ungheste.
 • Det er ikke tilladt at ride på staldgangene.
 • Det er ikke tilladt at ryge på GEK hverken indenfor eller udenfor. Kun uden for GEK's område.
 • Fjern altid klatter efter dig selv.
 • Hvis der er instruktører til stede i ridehallen, så følge deres anvisninger.
 
Det Store Ridehus 
 
Det er ikke tilladt at

- longere heste

- opstille spring uden for nærmere fastsatte tider

- have løse heste.
 

Det Lille Ridehus
 
Det lille ridehus er forbeholdt rideskoleundervisning om eftermiddagen og om aftenen og til handicapundervisning. 
 
Det er tilladt at have løs hest i det lille ridehus under opsyn i et kvarter pr. dag under forudsætning af, at det ikke bliver benyttet til ridning.

Det er tilladt at longere under forudsætning af, at ridehuset ikke bliver benyttet til ridning. 
 
 
Springning 
Det er kun tilladt at sætte spring op på nærmere fastsatte tidspunkter efter aftale med bestyrelsen. P.t. er der springundervisning hver onsdag i det store ridehus. Derudover er der mulighed for at skrive sig på til løsspring i det lille ridehus hver lørdag fra kl. 16-19.
 
Springning er ikke tilladt på udendørsbanen, medmindre underviserne står for det. 
 
 

Sponsorer