Gentofte Rideklub - Maltegaardsvej 20 - 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 17 02 - Mail: rideskole@gek.dk

 


Rundt om GEK's bygninger har vi 8 jordfolde, som vores heste og ponyer kan benytte.  

Vi har en foldordning, hvor personalet sørger for, at hestene og ponyerne kommer på fold hver dag i 1,5-2 timer indtil kl. 15.00 i små passende grupper. Denne foldordning laves af vores leder, Michael under hensyntagen til pensionærernes ønsker i forhold til anciennitet, og naturligvis i forhold til hvilke heste og ponyer, som kan gå fint sammen.
 
Vi skal selvfølgelig udnytte vores folde optimalt og se til at så mange heste som muligt får maksimal foldtid. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden, så alle heste og ponyer har en chance for at komme ud og få luft og more sig.
 
Derfor gælder følgende regler på den store fold og havefolden:
 
Hverdage
Storfolden må kun booket af minimum 2 heste. Første ledige tid er kl. 15.30, hvor foldordningen slutter på storfolden. 

Havefolden må godt bookes af 1 hest, men vi henstiller til, at man sætter minimum 2 heste ud sammen, så vi dermed udnytter pladsen optimalt.

Vi har en online booking system, hvor du kan booke en tid om dagen plus en ?-tid. En ?-tid betyder, at du kan risikere, at en anden tar din tid. 
Du kan booke foldtider én dag frem. Og hvis du både booker en tid OG en ?-tid, så skal ?-tiden altid være den sidste tid. 
 
Weekend
Hver hest kan komme på fold én time lørdag og søndag på vores folde – men der kan tages ?-tider derudover.
 
I det omfang det er muligt for en hest at gå på fold sammen med andre, er der fælles interesse i, at hestene lukkes på fold i hold – og gerne med det hold, de går sammen med i hverdagene. Hermed sikrer vi, at så mange heste som muligt kan komme ud i weekenden og reducerer skader som følge af hierarkimarkeringer med ”nye” venner.
 
 
Luftefoldene og ridebanefoldene
Luftefoldene kan bookes af alle. Lige nu er en foldtid på de små folde halvanden time
 
Sygefolden
Sygefolden kan kun bookes af syge/skadede heste. Men alle kan benytte sygefolden, hvis den står ledig.
 
Hvis der er en foldtid, som ikke bliver brugt, har alle lov til at tage en ekstra tid. Dette gælder også, hvis klokken er 5 minutter over og ingen er kommet, og ingen har skrevet, at de er på vej.
Det vigtige for os er, at der ikke står tomme folde. Men det er også vigtigt, at alle viser hensyn, så alle heste kommer ud. 
 

I sommerhalvåret (cirka fra april-oktober) kan vi benytte græsfoldene nede i Bernstorffsparken. Hele året kan der benyttes en jordfold nede ved siden af springbanen i Parken. Her skal minimum stå 2 heste.

 
 
Parkfoldene i Bernstorffs Parken må i perioden april til oktober bruges i tidsrummet 8-20
 
      
 
Græsfold 1 er folden tættest på tribunen.
 
På hverdage mellem 8-14 skal der minimum være 4 heste på en fold ad gangen. På hverdage mellem 14-16, 16-18 og18-20 skal der minimum være 2 heste på en fold ad gangen.
 
I weekender er alle foldtider på 2 timer mellem kl. 8-20, og der skal minimum være 2 heste på folden ad gangen.
 
Uanset tidspunkt må der maksimalt være 10 heste på en fold ad gangen. Men skal der være mere end det ovenfor anførte minimumsantal (4 henholdsvis 2), sker det efter aftale med alle ejere/ansvarlige, og fordi hestene er vant til at gå sammen. Man kan ikke bare sætte en ekstra hest på folden. Det er tilladt at sige nej til flere heste på folden, hvis 2 heste er booket på en 2-timers foldtid.
 
Vinterfold
Vinterfolden kan bookes 2 timer ad gangen på alle dage. Der må som udgangspunkt kun være 2 heste på folden samtidigt uanset aftaler. Folden er nu beklædt med foldmåtter, så vi holder mudder borte. 
 
Booking af foldene sker via vores online system
 
Regler
Hvis man har sin hest på parkfold, må man ikke booke foldtid hjemme. Dog kan man bruge en fold, hvis en hest ikke kommer ud 5 min. efter foldtidens begyndelse. 
 
Alle heste skal have grime på på alle folde. Man efterlader ALDRIG en hest alene på parkfoldene.
 
Er en eller flere heste ikke afhentet, lukker man ikke sin hest ind på folden - man venter. Er en ejer/ansvarlig mere end 10-15 min. forsinket, skal det meddeles til Michael eller Lukasz.
 
I parken og på vejene skal alle heste trækkes én ad gangen, man må ikke gå med to heste/ponyer. Når heste skal trækkes på fold, foregår det via den anlagte sti langs med græsbanen og direkte hen til indgangen til folden.
 
Al færdsel foregår ALTID i skridt og i god ro og orden, og der skal benyttes hingstekæde. I skal trække hestene via Bernstorffsvej på ridestien og ikke på cykelstien eller fortovet. Vi henstiller til, at forældre går med deres børn og ponyer ned i parken. Alle heste kan blive bange for uventede lyde i trafikken, hunde i parken og det er et stort ansvar for et barn at stå med alene.
 
Det er ikke tilladt at græsse rundt om foldene eller på den store hundemark bagved tribunen/banerne.
 
Der må ikke efterlades skrald, trøjer, grimeskafter og lignende.
 
Det er meget vigtigt, at reglerne overholdes, hvis vi fortsat skal have mulighed for at have græsfolde i Bernstorffs Parken. Selvom der er investeret i indhegnede folde, er det ikke ensbetydende med, at vi har det for altid - det kommer an på vores opførsel. Der sanktioneres med karantæne fra foldene, hvis reglerne ikke overholdes.
 

Sponsorer