Gentofte Rideklub - Maltegaardsvej 20 - 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 17 02 - Mail: rideskole@gek.dk

SATCHMOs ÆRESPRÆMIE, STRAUSS’ MINDESPRÆMIE,

 Rytterstuens Dressurchampionat og Brogaardens Hestespringchampionat

-oOo-


Satchmos Ærespræmie kan vindes af en hestedressurrytter, der er 16 år eller derover, der er medlem af og opstaldet på Gentofte Rideklub og i det forløbne år har startet for Gentofte Rideklub. Kun point optjent med start for GEK tæller med i opgørelsen.

Brogaardens Hestespringchampionat kan vindes af en hestespringrytter, der er 16 år eller derover, der er medlem af og opstaldet på Gentofte Rideklub og i det forløbne år har startet for Gentofte Rideklub. Kun point optjent med start for GEK tæller med i opgørelsen.

Strauss’ Mindespræmie kan vindes af en ponyspringrytter til og med det 16. kalenderår, der er medlem af og opstaldet på Gentofte Rideklub og i det forløbne år har startet for Gentofte Rideklub. Kun point optjent med start for GEK tæller med i opgørelsen.

Rytterstuens Dressurchampionat og ærespræmie kan vindes af en ponydressurrytter til og med det 16. kalenderår, der er medlem af og opstaldet på Gentofte Rideklub og i det forløbne år har startet dressurstævner for Gentofte Rideklub. Kun point optjent med start for GEK tæller med i opgørelsen. 

Ryttere, der ønsker at konkurrere om championaterne, skal efter anmodning aflevere indberetning om optjente point. Der
opgives: Rytters navn og fødselsår, hestens navn, disciplin(er), hvori resultatet er opnået, stævneart- og sted, samt opnået placering. 

Kun individuelle resultater kan tælles med – ikke holdkonkurrencer.

Der gives point efter følgende skala:


Placering

Klubstævne (E/D)

Distriktsstævne (C)

Landsstævne (B)

Elite- (A) og FEI

1. plads

5

10

15

20

2. plads

4

8

13

18

3. plads

3

6

11

16

4. plads

2

4

8

14

5. plads

1

2

6

12

Øvrige

0

1

4

10

Klubklasser ved distriktstævner tæller point efter reglerne for klubstævner. Træningsklasser (U-klasser) tæller ikke point.

Vinderens navn og årstal indgraveres i præmien og vinderen opbevarer den forsvarligt, fra den er modtaget på en generalforsamling til den næstfølgende generalforsamling, hvor præmien forud for generalforsamlingen afleveres til bestyrelsen i nypudset stand.

Præmierne er vandrepræmier og kan aldrig vindes til ejendom. Vinderen modtager sammen med præmien en æresgave, som er vinderens ejendom.

Rytterens indrapportering af point fungerer samtidigt som en tro- og love erklæring for, at pointene er optjent med start for GEK, at
præmien er en vandrepokal, der ikke kan vindes til ejendom, der vil blive opbevaret forsvarligt, og at præmien vil blive afleveret i nypudset stand til GEKs bestyrelse inden næste generalforsamling.

Resultater indberettes ved at sende en mail til: bestyrelsen@gek.dk

 

Vindere 2016:
I 2016 vandt Clara Savas Olsen Strauss' mindespræmie på Florian og Nina With vandt Sacchmos ærespræmie på Made by Tailor Flying Karlson, Christina Kruse vandt Brogaardens springchampionat på Lianos P og Sophia Winther vandt Rytterstuens dressurchampionat for pony på Terbofens Charico.
 
Vindere 2015:
 I 2015 vandt Helene Marie Mauritzen Strauss' mindespræmie på Ali Khan og Christina Kruse vandt Sacchmos ærespræmie på Lianus P og Rytterstuens dressurchampionat for pony på Eskebæks Mischia.  
 
Vindere 2014:

I 2014 vandt Clara Savas Olsen Strauss’ mindespræmie på Florian og Michala Troels-Smith vandt Satchmos Ærespræmie på Casmo. 

 
Championatsgaverne er sponsoreret af Rytterstuen og Brogaarden.
 
 
 
 
 

Sponsorer