Gentofte Rideklub - Maltegaardsvej 20 - 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 17 02 - Mail: rideskole@gek.dk

 

 
Rideundervisning på rideskoleheste eller -ponyer foregår i det lille ridehus og på den udendørs bane, når vejret tillader det. Der er max. 8 heste på alle hold. Det er muligt at komme på venteliste, hvor holdene er fuldtegnede.  
Man skal være medlem af Gentofte Rideklub for at kunne deltage i hold- eller eneundervisning.
 
Priser per 1. maj 2017:
 
Junior (0-18 år)

412,- kr./halvår

Ungdom (19-24 år)

540,- kr./halvår

Senior (25+ år)

670,- kr./halvår

Passiv medlem uanset alder

165,- kr./halvår

 
Prøvetime
Det er muligt at få en prøvetime på et af vores rideskolehold. Det foregår på den måde, at man tilmelder sig medlemskontingent og derefter tilmelder sig og betaler for holdet. Hvis det så viser sig, at man ikke ønsker at fortsætte, sender man inden 7 dage en mail til
rideskole@gek.dk, hvorved man bliver afmeldt holdet og medlemskab og det betalte beløb tilbagebetales. Dog fratrækkes 300 kr. for en prøvetime. Hvis holdniveauet er forkert, kan kontoret flytte rytteren over til et mere egnet niveau, hvis der er plads på et af holdene.

Hold og niveau
Gentofte Rideklub tilbyder rideskoleundervisning for børn fra 5 år, teenagere og voksne. Børnene begynder som regel i 6-7 års alderen, nogle lidt senere og meget få allerede som 5-årige. Yngre børn har svært ved at forstå kollektive beskeder og følge med i undervisning – og vi sætter fokus på både det sjove i ridningen og på undervisning, der hele tiden forbedrer rideskoleelevens færdigheder. 
 
Det er instruktørerne, der bestemmer, hvilket niveau du kan ride på. Det betyder, at du kun kan skrive dig på venteliste til hold over nybegynderniveau, hvis du er blevet godkendt af en instruktør. 
 
Nybegynder (lektionen varer en ½ time)
På vores nybegynderhold skal der være en voksen med til at hjælpe med at sadle op/af og trække ponyen i de situationer, hvor barnet ikke selv magter eller har lyst til at ride alene. Det kan være hele undervisningstiden eller ”bare”, når der påbegyndes først trav og senere galop.
 
Oversigt over miniputhold og pladser, klik her
 
Nybegynderholdene koster 395,- kr om måneden 
 
Begynder (lektionen varer 1 time)
Når barnet er parat til selv at klare hele ridelektionen og kan trave og
er begyndt at galoppere selv, er det tid til at blive flyttet til et 1-times hold, et begynderhold. Her rides stadig meget efter hinanden på stor volte, og der trænes i de forskellige gangarter og overgange samt styring af ponyen.
 
Det er en instruktør, som skal vurdere, om barnet er parat til at blive skrevet op på venteliste til begynderhold. 
 
Oversigt over begynderhold og pladser, klik her
 
Begynderholdene koster 619,- kr. om måneden 

Mellem-øvet-elite (lektionen varer 1 time)
Efter begynderholdet kan man fortsætte med mere selvstændig ridning på et
mellem-hold og for de meget dygtige efterhånden på et øvet og derefter elitehold. Mellemhold, klik her.
Øvethold, klik her,
Elitehold (heste), klik her.
 
Mellem- og øvet holdene koster (per 01.10.2018) 619,- kr. om måneden. Voksenholdene koster 704 ,- kr. pr. måned, hvis du er over 25 og Eliteholdene koster 754 kr om måneden.
 
For at ride på mellemniveau og derover skal du være godkendt af en instruktør. 
 
Nogenlunde samme opdeling følger vi med vores voksne ryttere, der starter på en-times begynderhold eller med enetime-undervisning, indtil man kan ride med på et af begynderholdene. Mange fortsætter på ”deres” voksenhold fordi tidspunktet passer dem godt – derfor er niveauinddelingen for voksenholdene ikke helt så skematisk som børneholdene.
 
Hestehold begynder, klik her. Mellem, klik her. Elite, klik her.
 
Springhold
Vi tilbyder et begrænset antal pladser på vores springhold hver fredag - for at gå på springhold skal du også gå på mellemhold og tilmelding foregår via kontoret, således at vi sikrer et vist niveau på vores springelever. Tilmelding til venteliste ligeledes til kontoret.
 
Springhold koster 735 kr. om måneden.
 
Enetimer
Det er muligt at få en halv times eneundervisning på en af vores rideskoleheste.  Kontakt enten din instruktør eller kontoret.
 
Hvis du vil melde afbud til en enetime, skal det gøres senest 24 timer før til instruktøren. Ellers vil du blive afkrævet fuld betaling for enetimen.
 
Mulighed for kommunalt tilskud til kontingentet. 
Gentofte Kommune tilbyder tilskud til foreningskontingenter til børn og unge under 25 år i familier, hvor en eller begge forældre modtager overførelsesindkomst. Ordningen kaldes Fritidspas og I kan læse mere om den på www.gentofte.dk/fritidspas 
 
Naturoplevelser for de øvede ryttere
Er du øvet rytter, arrangerer vi mod egenbetaling løbende en tur i Dyrhaven, hvor hestene og rytterne får en skøn naturoplevelse.  
 
Udstyr
De første gange man rider, er det fint med en cykelhjelm, et par sko/støvler med en lille hæl og et par bukser uden kraftig søm på indersiden af benene (fx er jeans uegnede til ridning, da sømmen kan genere). Når man så ved, at man fortsætter ridningen, er en ridehjelm og sikkerhedsvest et must, et par ridestøvler (gummi eller læder) alternativt jodphursstøvler (korte ridestøvler) og leggings samt et par ridebukser er gode fødselsdags- eller julegaveideer.
 
Sikkerhedsvest kan lånes af rideskolen de første par gange, man rider.
 
Opbevaring af udstyr
Vi har desværre ikke kapacitet til at kunne tilbyde alle vores vores rideskoleelever skabsplads i omklædningsrummene.  Derfor er skabene forbeholdt pensionærerne.
 
Istedet kan du sætte en boks med lås op på loftet over rideskolen. Husk at sætte navn på. Der må af hensyn til rotter ikke opbevares foder til hestene i boksene. 
 
Priser
 
Se under de forskellige hold, klik her
 
Prisen er udregnet pr. årsbasis og er derfor den samme pris pr. måned uanset, om der er 3 eller 5 lektioner i måneden. Prisen er baseret på minimum 40 lektioner/sæson (august til juni).
 
Fravær 
Der ydes ikke erstatningstimer ved rytterafbud til holdundervisning. Der gives reduktion i pris, når hold må aflyses fx i forbindelse med stævner, således at man kommer under de 40 garanterede årslektioner og ved arbejdsmæssige årsager efter særlig aftale med bestyrelsen. De berørte vil modtage en mail. 
 
Udmeldelse
Udmeldelse af hold skal ske skriftligt til vores e-mail: rideskole@gek til den 1. i en måned med en måneds varsel. Udmeldelsen er først gyldig, når kontoret har kvitteret for modtagelsen.

Rideskolen har lukket i juli måned (opkrævningsfri måned), hvor alle hestene er på sommergræs. På helligdage, samt efterårs, vinter og juleferie er der ikke rideskoleundervisning. I stedet kan man booke en enetime hos den instruktør, der underviser den pågældende ugedag. 

Sponsorer