Gentofte Rideklub - Maltegaardsvej 20 - 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 17 02 - Mail: rideskole@gek.dk

Udvalg i Gentofte Rideklub

 
Stævneudvalg 
Stævneudvalget skal i fællesskab stå for at arrangere klub- og distriktstævner på GEK. Vi har de seneste år afholdt klubmesterskab i forbindelse med et klubstævne, men har ambitioner om at holde to klubstævner samt i minimum et distriktstævne i ponyspring om året.
Rideskolestævnerne er ikke arrangeret af stævneudvalget.
Med i arbejdet er, at have kontakt til vores distrikt ang. tildeling af datoer, at sørge for datoerne og klasserne bliver meldt rigtigt ind. At lave propositioner klar til tiden, at lave startlister og starttidspunkter. At skaffe banebyggere, dommere og få inddraget frivillige kræfter til at hjælpe til både med arbejdet før stævnet og under stævnet. Desuden har stævneudvalget det overordnede ansvar for cafeen. Dvs. indkøb af mad og tilberedning af denne.
Udvalget refererer til bestyrelsen og formanden i udvalget skal således være fra bestyrelsen.
Udvalget består af:
Michala Troels-Smith (formand)
Elisabeth Becker
Maj-Brit Petersen
Filippa Kjær
Birgitte Staun 
 
Sponsorudvalg
Sponsorudvalget skal i fællesskab sørge for at få skabt kontakt til mulige sponsorer af både præmier til rideskolestævner og klub- og distriktstævner. Desuden er det sponsorudvalget, som har ansvar for at skaffe præmier og æresdækkener til vores årlige klubmesterskab. Under dette udvalg ligger også ansvaret for at skaffe præmier til championatsvindere og få indgraveret pokaler og plaketter til årets vindere, samt få sponseret blomster til forskellige begivenheder.
Desuden skal dette udvalg gerne både inspirere til nye sponsortiltag for rideklubben og kunne føre dem ud i livet.
Udvalget refererer til bestyrelsen og formanden i udvalget skal således være et bestyrelsesmedlem.
Udvalget består af:
ledig (formand)
Pernille Dybkjær
 
Rideskoleudvalg
Dette udvalg er oprettet med det formål at sætte fokus på at skabe de bedste betingelser i rideskolen. Det både socialt men også fagligt. I dette udvalg er der rig mulighed for at tage initiativer, som kan komme rideskoleeleverne til gode. Disse initiativer kan være specielle kurser og temaer kun for rideskolen, men kan også være andre tiltag, som bliver taget for at samle rideskolen med privatdelen.
Det kan også være initiativer, som rideskoleudvalget vurderer vil komme rideskolen eller rideskolehestene til gode. Det kan være arbejdsdage, fællesspisning samt forslag til indførelsen af nye procedurer.
Udvalget refererer til bestyrelsen og alle beslutninger skal igennem bestyrelsen og klubbens daglige leder. Formanden i udvalget skal være et bestyrelsesmedlem, som kan fungere som bindeled mellem den arbejdende gruppe og den besluttende del, bestyrelsen.
I dette udvalg skal der tilstræbes at være en fordeling af forældre til børn i rideskolen, børn i rideskolen og øvrige medlemmer i rideskolen, som afspejler sammensætningen af rideskolens medlemmer.
Udvalget består af:
Ann-Cristin Tømmerbakken (formand)
Camilla Errebo 
 
Junior- og kommunikationsudvalg
Dette udvalg er oprettet med to formål. Primært for at sørge for at skabe de bedste betingelser for et godt socialt sammenhold i klubben på tværs af rideskolen og pensionærerne. Og også for at GEK har et udvalg, som alene har fokus på trivslen hos juniorerne, da GEK har rigtig mange børnemedlemmer.
Desuden skal udvalget give mulighed for at GEK’s juniormedlemmer skal blive hørt og give dem mulighed for selv at påtage sig opgaver, som er med til at skabe de bedste betingelser for en god klubånd.
Udvalget refererer til bestyrelsen og formanden i udvalget skal således være en fra bestyrelsen. Desuden skal der tilstræbes at der er en ligelig fordeling af juniorer fra rideskole-delen og fra privatdelen.
Udvalget består af:
Charlotte Skousen (formand)
Maj-Britt Petersen 
Filippa Kjær
Emilie Staun-Olsen
Magdalene Rose Mikkelsen 
Maja Dulong
Sophia Moltzen 
 
 
 
 

Sponsorer